ASIAKASREKISTERISELOSTE

 

1. Rekisterinpitäjä
Yrityksen nimi: Tmi Jäsenkorjaamo Katri Mäkinen
Y-tunnus: 2745158-1
Os.: Tesomajärvenkatu 22 F 100, 33310 Tampere
Puh.no 045-1471642
Sp. os.: katri.makinen@jasenkorjaamo.fi
Kotisivujen os.: http://www.jasenkorjaamo.fi

 

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Nimi: Katri Mäkinen
Os.: Tesomajärvenkatu 22 F 100, 33310 Tampere
Puh. no 045-1471642
Sp. os.: katri.makinen@jasenkorjaamo.fi
Kotisivujen os.: http://www.jasenkorjaamo.fi/

 

3. Rekisterin nimi
Asiakasrekisteri – Seurantakortit (liite)

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Seurantakorttia ylläpidetään hoitojen seurantaan.

 

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kirjataan asiakkaan nimi, ikä, sukupuoli, osoitetiedot, ammatti, erityisharrastukset sekä
muut hoitoon vaikuttavat liitteenä olevan lomakkeen mukaiset asiakkaan kirjallisesti ilmoittamat ja
allekirjoituksellaan vahvistamat tiedot sekä omat havainnot hoitojen yhteydessä.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaan itse ilmoittamat tiedot.

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman asiakkaan erillistä kirjallista suostumusta.

 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta lainkaan EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
a. Manuaalinen aineisto
Seurantakortit säilytetään kansiossa, lukitussa tilassa, johon ulkopuolisilla ei ole pääsyä.
Seurantakortin tietoja ei laiteta sähköisiin järjestelmiin. Seurantakortteja säilytetään viisi
vuotta ja yli viisi vuotta vanhat seurantakortit hävitetään alkavan vuoden tammikuussa
polttaen tai silppurin kautta.
b. ATK:lle tallennetut tiedot
Asiakastietoja ei tallenneta sähköisiin järjestelmiin.

 

10. Asiakkaan tarkastusoikeus
Jokaisella asiakkaalla on oikeus tarkistaa seurantakorttiin tallennetut tietonsa sekä vaatia
seurantakortti poistettavaksi tai antamansa virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö tulee tehdä
sähköpostilla rekisteristä vastaavalle henkilölle.

 

11. Henkilötietolaki
Henkilötietolain 30 §:n mukaan asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen luovuttaminen eteenpäin.
Katso kohta 7.